Przejdź do treści

OSK

J.B. Usługi Jakub Brzuszkiewicz działa na rynku od maja 2011 roku. Firma wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie od lutego 2013 r., pod numerem 2.06/00018/2013. Jednym z jej atutów jest wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (perspektywa 2007-2013 oraz obecna).

 

Swoje usługi świadczy na terenie całego kraju. W przypadku realizacji projektów unijnych obejmują one rekrutację potencjalnych uczestników do projektu, przeprowadzenie poszczególnych form wsparcia, organizację miejsc stażowych, realizację wskaźników efektywności zatrudnienia oraz społecznego.

 

Od 2012 roku J.B. Usługi działa też aktywnie na rynku szkoleń dla kierowców zawodowych. Firma jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia  prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 046. Kursy kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowe prowadzone są przez doświadczonych praktyków i realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wiele lat pracy w obszarze realizacji szkoleń specjalistycznych i zawodowych, zdecydowało o  rozszerzeniu profilu firmy o szkolenia komercyjne. Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte dostawane do potrzeb klientów. Zakres tematyczny obejmuje m.in. zamówienia publiczne poniżej i powyżej 30 000 euro, zamówienia publiczne w projektach, rozliczanie projektów unijnych, szkolenia kadrowe, HPR, wystąpienia publiczne, budżetowe, finanse publiczne. Wykładowcy to wybitni specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach.

Firma  swoim działaniem obejmuje cały kraj.

 

Kontakt ws, szkoleń +48 573 966 300.

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest J.B.Usługi Jakub Brzuszkiewicz ul.Agatowa 17 m 21 20-571 Lublin

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:

– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,

prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: jbszkolenia@gmail.com