Przejdź do treści

Oferty pracy

Firma Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c. posiada od 2015 roku wpis do rejestru agencji zatrudnienia w Lublinie (Nr 11753) .

 

W wyniku wzrastającego zapotrzebowania naszych klientów stale poszerzamy zakres świadczonych usług związanych m.in. z doborem personalnym.

 

Wszystkim zainteresowanym zatrudnieniem kandydatom staramy się dobierać odpowiednie oferty pracy zgodne z ich profilem zawodowym w odniesieniu do oczekiwań naszych kontrahentów. Współpracujemy z rzetelnymi na rynku firmami oferującymi zatrudnienie w wielu branżach.

Zapraszamy do składania aplikacji na wybrane przez siebie stanowiska pracy.

MandW


ZAGRANICZNE OFERTY PRACY

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, informujemy, że:
1) administratorem przekazanych danych jest Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin.

2) dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonej zgody oraz na podstawie przepisów kodeksu pracy;
3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, oraz na potrzeby i przez późniejszy okres (prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do cofnięcia wyrażonej zgody;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do prowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością prowadzenia procesu rekrutacji w stosunku do kandydata oraz zawarcia wyżej wymienionej umowy.
 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, 
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 
3) żądania usunięcia Państwa danych, 
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 
6) żądania przenoszenia danych, 
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.