Przejdź do treści

INNOWACYJNE CENTRUM ROZWOJU S.C.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „ Wzrost odporności na czynniki losowe poprzez wdrożenie oprogramowania do realizacji szkoleń w formie zdalnej i zarządzania w firmie szkoleniowo – doradczej”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw
i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Celem projektu jest wzrost wykorzystania technologii cyfrowych w działalności wnioskodawcy poprzez zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania do realizacji szkoleń w formie zdalnej i zarządzania oraz zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji. W efekcie zostanie wzmocniona konkurencyjność i odporność wnioskodawcy na wypadek kolejnych kryzysów związanych ze stanem epidemii.

Wartość projektu ogółem: 232 500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 197 625,00 PLN

zda1

O Firmie

Innowacja i rozwój to podstawa działania nowoczesnego przedsiębiorstwa w XXI wieku.
Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c. zostało założone w 2013 roku.
Jako firma szkoleniowo-doradcza specjalizujemy się w:
– doradztwie zawodowym,
– pośrednictwie pracy,
– szkoleniach zawodowych oraz językowych,
– sesjach coachingowych,
– zajęciach dla kierowców 
– kursach operatorów wózków jezdniowych
– realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

Kontakt:

Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c.
Ul. Traugutta 11
20-454 Lublin
e-mail: biuro@icr-innowacje.eu

NIP: 7123280101

REGON: 061585237

logo